Hoe verloopt een consult?

De acupunctuur praktijken zijn gevestigd in Amsterdam. Tijdens de eerste behandeling wordt van u een uitgebreide anamnese afgenomen. De anamnese bestaat uit een groot aantal vragen over uw gezondheid. Vervolgens wordt uw tong bekeken en uw pols nauwkeurig gevoeld. Aan de hand van dit onderzoek wordt een diagnose en een behandeling gestart. De vervolgbehandelingen worden steeds voorafgegaan door een kort vraaggesprek en pols en tong worden opnieuw bekeken waarop de behandeling wordt afgestemd.

Na 4 behandelingen wordt het effect van de behandeling geëvalueerd. In overleg met u zal de behandeling wel of niet voortgezet worden.

De tarieven

Een consult duurt ongeveer 45 minuten en kost 70 euro.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van acupunctuur behandeling geheel of gedeeltelijk. Op de website van uw verzekeringsmaatschappij of de beroepsvereniging Zhong (www.zhong.nl) krijgt u een overzicht van de vergoedingen. Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

Amsterdam South Health Center, Woestduinstraat 1, 1058 SX Amsterdam, tel: 06-81304949, email: mahtabbayat@live.nl

Centrum Integrale Geneeskunde, Sarphatikade 22, 1017 WV Amsterdam, tel: 020-6381279, email: info@cig-amsterdam.nl